Programy

Programy

czwartek, 20 sierpień 2015 10:09

Programy edukacyjne realizowane w przedszkolu:

- "Nasze Przedszkole", W. Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC,

- "Tropiciele - czterolatek", B. Pankiewicz, B. Gawrońska, Wydawnictwo WSiP,

- "Trampolina - czterolatek", B. Kozyra, Wydawnictwo PWN,

- "Tropiciele - Od przedszkolaka do pierwszaka" - I. Broda, Wydawnictwo WSiP,

- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas",

- program profilaktyczny "Zdrowy i bezpieczny styl życia przedszkolaka i jego rodziny".

programy

Opisy programów:

"Nasze przedszkole"

Przeznaczeniem programu "Nasze Przedszkole"  jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.  Program ma na celu wspieranie rozwoju dziecka i zachęcanie do różnego typu aktywności takich, jak:
-  aktywności społecznej,
-  aktywności lingwistycznej,
- aktywności poznawczej,
- aktywności artystycznej,
- aktywności ruchowej i zdrowotnej.

"Tropiciele"

Tropiciele tropią wiedzę! To doskonały sposób uczenia się i poznawania świata!

Materiały dla czterolatków do nauki i zabawy w przedszkolu:

– przygotowują dziecko do czytania, pisania i liczenia, rozwijają umiejętność logicznego myślenia, kształcą spostrzegawczość,

- rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię, umiejętności matematyczne, rozwijają małą motorykę, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość i intuicję geometryczną,

- to również doskonały trening spostrzegawczości dla czterolatków.

Natomiast propozycje Tropicieli w pakiecie "Od przedszkolaka do pierwszaka" zachęcają do działania i eksperymentowania, uwzględniają potrzebę zabawy i ruchu przedszkolaków. Za rok, gdy dzieci pójdą do szkoły, będą do niej świetnie przygotowane, ponieważ Tropiciele:

- przygotowują do nauki pisania,

- rozwijają społecznie i emocjonalnie,

- pozwalają poznawać świat, analizować i wyciągać wnioski.

"Trampolina"

Seria "Trampolina" to nowatorska seria pakietów edukacyjnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi.
Na serię składają się innowacyjne pod względem merytorycznym i edytorskim publikacje edukacyjne
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Ciekawe i pomysłowe zadania pozwalają zaspokoić naturalną u dzieci ciekawość świata, ich dociekliwość i potencjał twórczy. 

Programy autorskie i innowacje pedagogiczne autorstwa nauczycielek naszego przedszkola realizowane w placówce:

- "Gimnastyka korekcyjna da się lubić" - dzięki której dzieci w przyjemny sposób pracują nad korygowaniem wad postawy,

- "Rozwijanie aktywności motorycznej poprzez muzykę i ruch" - czyli zachęcanie do aktywności poprzez wprowadzenie dzieci w świat rytmów i pląsów,

- "Zabawy z językiem angielskim" - na łamach którego dzieci poznają świat języka angielskiego w radosny, pełen zabaw i muzyki sposób,

- "Program współpracy międzyprzedszkolnej" - który powstał dzięki współpracy z Przedszkolem im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu, a obejmuje chęć przekazania podopiecznym pięknej sztuki pisania listów oraz wysyłania paczek do korespondencyjnych przyjaciół,

- "Ekologiczny Poradnik Domowy" - czyli poznawanie świata przyrody poprzez eksperymenty, doświadczenia i aktywne poznanie. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych: języka angielskiego, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Poza tym, w jednej z grup (Kangurków) działa Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody znajdujące się pod opieką Ligi Ochrony Przyrody (Okręg Szczecin).

1155 Ostatnio zmieniany czwartek, 10 listopad 2016 07:39

Na skróty

Strona Główna

Shift + Alt + H

Szukanie

Shift + Alt + S

O przedszkolu

Shift + Alt + O

Aktualności

Shift + Alt + A

Galeria

Shift + Alt + G

Kontakt

Shift + Alt + K

Bip

Shift + Alt + X